Indgåede aftaler


Nedenstående aftaler er indgået mellem de 3 gilder, og handler om hvorledes vi fremover håndterer de praktiske ting
 
Alle møder starter kl. 18.30, medmindre specielle forhold gør, at tidspunktet skal være et andet
 
Gildehaller:
er altid med spisning - Sild - dagens ret fra Gistrup - kaffe/te med "kage"              
Prisen er max 100 kr. pr. møde (dagens ret koster 50 kr. + evt. 10 kr. ekstra for "store" portioner)
Derudover betales drikkevarer
Nytårsgildehallen er undtaget herfra
Slagteren og kokken i Gistrup http://www.slagteren-kokken.dk/ - Mad ud af huset - dagens middag
De reklamerer i Gildeposten, så husk at sige, at det er til Sct. Georgs Gilderne

 
Andre møder:
er det op til arrangørerne at bestemme "menuen" (afhængig af hvad og hvor arrangementet finder sted)
men prisen skal altid fremgå af indbydelsen
 
Drikkevarer:
Flemming Markussen er udnævnt til "Tørstmester" for alle fællesarrangementer.
Hans opgave er, at sørge for, at der altid er øl - vand - snaps - vin og kaffe/te til de enkelte møder (inkl. alkoholdfrie genstande).
Prisen for en genstand er 10,- kr. uanset hvilken genstand ,vi taler om. Vin på små flasker dog 15,- kr. Kaffe/te er med i kuvertprisen.
 

Køkkenhjælp:
til gildehaller og ellers efter behov.
De sædvanlige personer bestilles af arrangørerne af de enkelte arrangementer
 

Indbydelser:
Mødearrangørerne sender indbydelsen til de 3 kanslere, der udsender til egne gildebrødre
Derudover sender arrangørerne en indbydelse til
DGK Eva  Lykke Madsen - elm2014@outlook.dk
Redaktøren af Gildeposten Janne Voss Hansen - janne@vosshansen.dk
 
Tilmeldinger:
fra den enkelte gildebror foregår til egen gildekansler
 

Betaling:
Da de 3 gilder har forskellige betalingspolitikker sørger kansleren for, at det fremgår af følgemailen, hvad den enkelte skal betale for arrangementet
Hvis der er afregning, sker dette til egen skatmester
 

Gildeposten:
Det er arrangørerne af det enkelte møde, der har ansvaret for, at der efterfølgende sendes et referat til Gildeposten
 

Sidst ajourført 13/12-2019