Der er nu oprettet en ny hjemmeside, som kun omhandler de ting, som 1., 5. og 7. gilde er fælles om. Hjemmesiden vil bende blive justeret. 

Da grupperne skal arbejde sammen, kan du finde en fælles oversigt over grupperne i de tre gilder.

Samarbejde skal tages bogstaveligt. Er din gruppe en af dem, der skal forberede et møde eller en eftergildehal sammen med en anden gruppe, så handler det om, at de to grupper laver aftaler indbyrdes, og sammen aftaler, hvem der sørger for hvad.

Gruppelederne står øverst i hver gruppe, men det er IKKE kun gruppelederne, der indbyrdes skal aftale noget. Alle i de arrangerende grupper skal inddrages. Formålet er jo, at gildebrødrene på den måde skal lære hinanden bedre at kende.

Under "Indgåede aftaler" har vi beskrevet, hvordan gildemøder/-haller skal håndteres.
Det gælder forplejning, drikkevarer, tilmelding, betaling, køkkenhjælp osv. osv., og det er aftaler, som grupperne bedes overholde.

Ligeledes har vi oprettet en fælles "Mærkedage", så alle kan følge med i, hvem der har "rund fødselsdag" eller jubilæum.
Det har jo bl.a. betydning for bordlederen til det enkelte møde.